Verbale communicatie

Verbale communicatie is communicatie via taal. Men uit zich daarbij met woorden. Verbale communicatie kan op directe wijze plaatsvinden in een gesprek, via telefoon, maar ook schriftelijk via een brief of e-mail. Ook gebarentaal valt onder verbale communicatie.

Als we goed kijken naar het proces van communicatie valt op dat er nooit maar één boodschap is. Er zijn er minstens altijd twee! Elke boodschap heeft twee lagen: een inhoudelijke en een relationele. De inhoud is de letterlijke betekenis. Het relationele omvat: hoe de inhoud begrepen moet worden (a) hoe de zender zichzelf ziet (b) de relatie (c) en de ontvanger (d) en hoe hij wil dat de ontvanger reageert (e).

Een voorbeeld: “Kom je nou nog Hans?”bitste Thea. De inhoud is duidelijk. Het relationele ook: dat de opmerking haar ernst is (a), dat ze iemand is die niet met zich laat sollen (b), dat ze nu de leiding mag nemen (c), dat Hans een irritante treuzelaar is (d) en dat hij onmiddellijk moet komen (e). In dit voorbeeld zie je al dat er aardig wat boodschappen naar Hans worden toegestuurd. Mensen vormen ideeën binnen hun referentiekader: hun kennis/ervaring, vooroordelen, gevoelens, bedoelingen, waarden en zicht op de situatie. Deze ideeën zetten ze om in boodschappen. De grootste beperking die zender en ontvanger hebben is dat betekenissen niet in woorden zitten maar in mensen. Woorden en zinnen zijn geen voorwerpen! Mensen interpreteren dus veelal zelf wat er bedoeld zou worden met een boodschap.

Verbale communicatie gaat vrijwel altijd samen met non-verbale communicatie zoals handgebaren en gezichtsuitdrukkingen. De inhoud van onze boodschap vertellen we vaak in woorden. Het relationele gedeelte echter vertellen we vaak via non-verbale communicatie. Als verbale en non-verbale boodschappen elkaar tegenspreken wint de non-verbale.

Een voorbeeld: Als je tegen iemand zegt: “Dat mag je niet doen”, en je geeft hem daarbij een knipoog, dan zal hij zich van jouw opmerking waarschijnlijk weinig of niets aantrekken. Met jouw woorden verbied je iets, maar met je knipoog geef je aan dat jouw bevel niet serieus genomen hoeft te worden. De knipoog bepaalt hoe je boodschap wordt begrepen. De non-verbale boodschap wint het dus van de verbale communicatie.

Tijdens onze communicatietrainingen maken wij u bewust van uw eigen gedrag in verschillende rollen en settings. Hierdoor geeft de training u inzicht in het effect van uw eigen gedrag op het communicatieproces.

Dit onderwerp wordt behandeld in de training
Communicatie training

Laatste nieuws

Dinsdag 17 november was onze directeur, Ferry van Mourik, te...

19 november 2015

Meer nieuws

Wij zijn sociaal

Samen tegen agressie! #weesduidelijk https://t.co/GTiXd37iVD
@ReframeTilburg

Agenda

Momenteel geen agendapunten

Altijd op de hoogte

Volg ons op SocialMedia en blijf op de hoogte.

Zoeken

Zoek binnen de website...