Coachend leidinggeven

Tijdens de training effectief leiderschap gaan we dieper in op verschillende leiderschapsstijlen en het onderwerp coachend leidinggeven.

Het motiveren van medewerkers

Succesvolle managers kunnen hun leiderschapsstijl aanpassen zodat deze steeds aansluit bij de competenties van de individuele medewerker. Een model hiervoor is het situationeel leidinggeven. Dit model onderscheidt vier leiderschapsstijlen: overleggen, overtuigen, delegeren en instrueren. De keuze van welke leiderschapsstijl je hanteert hangt af van de bekwaamheid en de bereidheid van de individuele medewerker voor het uitvoeren van een specifieke taak.

Wanneer een medewerker niet beschikt over voldoende motivatie hanteert een manager de stijlen “overtuigen/stimuleren” en “overleggen”. Deze stijlen lenen zich goed voor een coachende wijze van leidinggeven. Coachend leiderschap is een goede manier om medewerkers te motiveren. Je besteedt hierbij meer dan gemiddeld persoonlijke aandacht aan de medewerker. Er is ruime aandacht voor begeleiding en ontwikkeling. Ook binnen het coachend leidinggeven kun je tussen de vier leiderschapsstijlen variëren.

Begeleiden

In het geval dat de medewerker nog niet bekwaam genoeg is en bovendien zelfvertrouwen of motivatie mist neemt de leidinggevende de rol van begeleider aan. Door middel van begeleiding overtuigt hij de medewerker van zijn capaciteiten en stimuleert hem om de nodige kennis en vaardigheden op te doen. Verder geeft hij ook inhoudelijke, taakgerichte sturing aan het proces.

Coachen

Wanneer de medewerker wel bekwaam is, maar niet beschikt over voldoende motivatie, is een coachende stijl het meest effectief. Door middel van overleg op gelijkwaardig niveau gaat de leidinggevende op zoek naar de achterliggende weerstand. Het benoemen van weerstanden en knelpunten lost in de praktijk al veel op.

Succesvol coachend leidinggeven

Om coachend leidinggeven succesvol in de praktijk te brengen moet je over een aantal competenties beschikken, waaronder: goede gespreksvaardigheden, tact (respectvol confronteren), doelgerichtheid en zelfsturing. Het effectief geven van feedback, het stellen van de juiste vragen en het kunnen motiveren van medewerkers zijn hierbij doorslaggevend. De coachingsgesprekken kunnen gericht zijn op inhoudelijke zaken, maar ook op het sociale vlak (onderlinge werkrelaties). Het uiteindelijke doel van coachend leidinggeven is het creëren van een situatie waarbij de medewerker zowel bekwaam als gemotiveerd is, waardoor het makkelijker wordt om taken te delegeren.

Meer weten over coachend leidinggeven en de training effectief leiderschap? Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak!

Laatste nieuws

Afgelopen week ontvingen wij voor de 5de keer de CEDEO...

20 juni 2016

Meer nieuws

Wij zijn sociaal

Freelance trainers gezocht voor de training “omgaan met lastig en/of agressief gedrag”! Bekijk snel onze vacature: https://t.co/iY1MFg2vhZ
@ReframeTilburg

Agenda

Momenteel geen agendapunten

Altijd op de hoogte

Volg ons op SocialMedia en blijf op de hoogte.

Zoeken

Zoek binnen de website...