ik-wij-zij

IK:

Situaties met spanning en/of agressie hebben impact op mensen. Emoties zoals bv. angst, boosheid of onzekerheid kunnen leiden tot verdere spanningsverhoging en daardoor tot een meer instinctieve, primaire reactie op de gebeurtenissen leiden. Wij vinden het belangrijk dat je als professional inzicht hebt in je eigen reacties bij spanning/agressie én persoonlijke handvatten ontwikkeld om rustig, professioneel en doeltreffend te kunnen handelen. Dit noemen wij professionele zelfcontrole. In onze trainingen leren we deelnemers om zichzelf zowel fysiek als mentaal te kunnen sturen/controleren en overzicht te kunnen blijven houden over de situatie.

WIJ:

Als individuele medewerker is men vaak niet de enige die contact heeft met een bepaalde klant, cliënt, patiënt of bezoeker. Vaak werkt men taakgericht in een procesgerichte organisatie. Dit betekent dat een klant, cliënt, patiënt of bezoeker vaak meerdere medewerkers van dezelfde organisatie te spreken kan krijgen. Het stellen van een duidelijke gemeenschappelijke norm is dan ook essentieel. Het ontbreken van een dergelijke gemeenschappelijke norm of het niet houden aan de norm kan extern leiden tot een verpersoonlijking van het agressiebeleid (“jij moet alleen mij hebben, je collega doet niet zo moeilijk”). Intern kan het ontbreken of niet houden aan de norm leiden tot het niet melden van incidenten (“mijn collega’s zeggen er niets van, dus ik ook maar niet”). Veiligheid extern begint dus bij veiligheid intern!!! Helderheid en duidelijkheid over de norm, gemaakte afspraken/procedures, de samenwerking én de wijze waarop de organisatie omgaat met meldingen, opvang/nazorg en te nemen maatregelen is naar onze mening dan ook zéér belangrijk voor een effectieve uitvoering van het agressiebeleid.

ZIJ:

De interventies die in dergelijke situaties gepleegd kunnen worden, zijn sterk afhankelijk van het gedrag dat de agressor vertoont. Inzicht in de totstandkoming en intentie van het agressieve gedrag geeft mogelijkheden om effectieve interventies toe te kunnen passen. In onze trainingen onderscheiden we de vormen: frustratiegedrag, instrumenteel gedrag, willekeurig gedrag en fysiek geweld.

Daarnaast zijn er vele scenario’s in de praktijk mogelijk. Door vooraf na te denken over deze scenario’s en de mogelijkheden en risico’s die hiermee verband houden creëert men duidelijkheid en structuur. In geval van escalatie kunnen medewerkers terugvallen op de aangeleerde procedures.

Laatste nieuws

Afgelopen week ontvingen wij voor de 5de keer de CEDEO...

20 juni 2016

Meer nieuws

Wij zijn sociaal

Freelance trainers gezocht voor de training “omgaan met lastig en/of agressief gedrag”! Bekijk snel onze vacature: https://t.co/iY1MFg2vhZ
@ReframeTilburg

Agenda

Momenteel geen agendapunten

Altijd op de hoogte

Volg ons op SocialMedia en blijf op de hoogte.

Zoeken

Zoek binnen de website...