Subsidiemogelijkheid voor uw anti-agressie beleid

Wist u dat uw zorginstelling in aanmerking komt voor subsidie op het gebied van anti-agressiebeleid?
Lees hieronder wat het voor u inhoudt.

Veilig werken in de zorg

Op 23 september 2013, tijdens het landelijke symposium ‘Samen duidelijk over agressie’, heeft minister Schippers namelijk extra geld toegezegd voor ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’. In totaal gaat het om circa drie miljoen die extra beschikbaar wordt gesteld. Graag benut de Ondersteuningscommissie dit bedrag om meer organisaties die een extra impuls willen geven aan de (door)ontwikkeling en implementatie van integraal anti-agressiebeleid. Hierdoor is deze activiteit uitgebreid met 100 organisaties per jaar, waardoor in de jaren 2013-2015 jaarlijks 200 instellingen met € 10.000 ondersteund kunnen worden.

De aanvraag voor ondersteuning is beperkt tot vijf branches in de zorg te weten de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg (GGZ), de gehandicaptenzorg (GHZ), de jeugdzorg (JZ), de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) en de ziekenhuizen, zowel algemeen als academisch en revalidatiecentra (ZKH). Het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) voert de ondersteuningsregeling uit. Sociale partners in de zorg zien toe op de uitvoering van de regeling.

Deze ondersteuningsregeling is onderdeel van het actieplan ‘Veilig werken in de zorg’, een initiatief van de gezamenlijke sociale partners in de zorg en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport; Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid & Justitie. De betrokken sociale partners zijn NU ’91, namens de werknemerspartijen voor de zorgbranches, FCB namens sociale partners Jeugdzorg en de werkgeverspartijen GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, VGN, Actiz, NFU en NVZ.

Werkwijze

Van donderdag 15 januari 10.30 uur tot en met donderdag 22 januari 10.30 uur krijgen zorgorganisaties voorrang indien:

– die voor het eerst aanvragen of
– die niet eerder een aanvraag gehonoreerd kregen boven de zorgorganisaties die in 2012, 2013 of 2014 een aanvraag deden en die is toegekend.

Het is voor iedere instelling mogelijk om een aanvraag in te dienen vanaf 15 januari 2015.
Indien u reeds eerder een aanvraag gehonoreerd heeft gekregen komt uw aanvraag tot 21 januari 2015, 10.30 uur op een wachtlijst. Indien vanaf dat moment nog budgetruimte beschikbaar is voor uw branche worden de aanvragen op de wachtlijst op volgorde van ontvangst behandeld.

Vraag voor 21 januari 2015 onze offerte aan zodat u op tijd uw subsidieaanvraag kan indienen.

Laatste nieuws

Afgelopen week ontvingen wij voor de 5de keer de CEDEO...

20 juni 2016

Meer nieuws

Wij zijn sociaal

Freelance trainers gezocht voor de training “omgaan met lastig en/of agressief gedrag”! Bekijk snel onze vacature: https://t.co/iY1MFg2vhZ
@ReframeTilburg

Agenda

Momenteel geen agendapunten

Altijd op de hoogte

Volg ons op SocialMedia en blijf op de hoogte.

Zoeken

Zoek binnen de website...