Effectief agressiebeleid

Agressie op de werkvloer. U hoopt het nooit mee te maken. Toch is de kans groot dat uw organisatie er vroeg of laat aan wordt blootgesteld. Of het nu gaat om personeel of klanten, fysiek of psychisch geweld. Belangrijk is dat u en uw collega’s precies weten wat te doen. Een agressiebeleid is daarbij leidend. En bovendien ook verplicht vanuit de Arbowet.

Er komt veel kijken bij het maken van een agressiebeleid. Denk aan alarmprocedures, veilige werkprocessen, meldings- en registratiesystemen, een agressieprotocol en een duidelijk plan van aanpak. En dan hebben we het nog niet eens over de opvang van medewerkers of maatwerk t.a.v. risicogroepen.

Reframe ondersteunt graag bij het vaststellen, evalueren en aanpassen van een agressiebeleid, zodat het niet alleen op papier bestaat, maar ook effectief kan worden ingezet. Zo voldoet u aan eisen van de Arbowet en, belangrijker nog, u geeft uw medewerkers het vertrouwen dat ze veilig kunnen werken.

Inhoud

Het opstellen, uitwerken en naleven van een agressiebeleid

De training Effectief Agressiebeleid heeft een zeer praktische insteek. Elk pand, elke organisatie en elke branche kent andere gevaren en risico’s. Daarom kijken wij kritisch naar uw specifieke situatie. We evalueren de huidige agressiemaatregelen en alarmprocedures, analyseren eerdere incidenten en brengen de risico’s in kaart. Deze belangrijke informatie stelt ons in staat om concrete aanbevelingen te doen, een plan van aanpak op te stellen en praktische adviezen te geven.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
– evaluatie van het huidige agressiebeleid;

– risico’s inventariseren en evalueren;
– eerdere agressie-incidenten analyseren;
– vaststellen van een visie op agressie en geweld;
– vaststellen van taken en verantwoordelijkheden;
– verbeteren of opstellen van heldere alarmprocedures.;
– uitwerken en implementeren van het agressieprotocol;
– de procedure voor opvang en nazorg;
– een plan van aanpak formuleren op basis van reeds geregistreerde incidenten;
– advies met betrekking tot veilige werkprocessen;
– het vaststellen van huisregels en gedragscodes.

Werkwijze

Wij helpen bij het opstellen van maatregelen, richtlijnen en een plan van aanpak. Maar we gaan verder dan dat. Want wat heeft een agressiebeleid voor zin als het niet goed wordt gecommuniceerd naar de medewerkers of het geen draagvlak heeft? De vertaalslag van het geformuleerde agressiebeleid naar de werkvloer blijkt in de praktijk vaak lastig. Daarom geven wij praktische tips die essentieel zijn bij het uitvoeren van het beleid. Zo weet u zeker dat medewerkers op de hoogte zijn van hun taken en bevoegdheden, ze de vaardigheden hebben om van mogelijkheden gebruik te kunnen maken en er de noodzaak van inzien.

Voor wie

De training Effectief Agressiebeleid is onder andere nuttig voor leidinggevenden, Arbo-coördinatoren, beleidsmedewerkers, leden van een ondernemingsraad en zorgcoördinatoren. Kortom: voor iedereen die in zijn/haar organisatie verantwoordelijk is voor het opstellen en implementeren van het agressiebeleid.

Tarief

Neem voor een afspraak of vrijblijvend voorstel contact met ons op!

Subsidie:
Neem contact met ons op om te kijken of u in aanmerking komt voor subsidie.

Reframe is toegevoegd in het CRKBO en daarom is het mogelijk dit scholingstraject vrijgesteld van BTW uit te voeren.

Laatste nieuws

Afgelopen week ontvingen wij voor de 5de keer de CEDEO...

20 juni 2016

Meer nieuws

Wij zijn sociaal

Freelance trainers gezocht voor de training “omgaan met lastig en/of agressief gedrag”! Bekijk snel onze vacature: https://t.co/iY1MFg2vhZ
@ReframeTilburg

Agenda

Momenteel geen agendapunten

Altijd op de hoogte

Volg ons op SocialMedia en blijf op de hoogte.

Zoeken

Zoek binnen de website...