Mindsonar

Uw manier van denken bepaalt in sterke mate hoe u zich voelt en hoe u handelt. Dat geldt voor individuen, maar ook voor teams en organisaties. Met de Mindsonar® wordt uw persoonlijke – of die van uw team of organisatie – manier van waarnemen, denken en handelen in kaart gebracht. Mindsonar meet niet wat u denkt, maar hoe u denkt.

Mindsonar: wat doet het?

Mindsonar legt u vragen en keuzes voor. Zo zoekt het naar patronen in hoe u denkt. Van die patronen maakt het grafieken en rapporten. Mindsonar geeft uw manier van denken weer in dertien facetten of dimensies, ook wel ‘metaprogramma’s’ genoemd. Samen geven ze een duidelijk beeld van uw persoonlijke, unieke denkstijl. Op basis van het Mindsonar-profiel verzorgt Reframe Advies en training een uitgebreide analyse.

Die drie dingen samen (wat u denkt, wat u waarneemt en wat u voelt) bepalen op hun beurt hoe u in een gegeven situatie handelt. We gaan er overigens van uit, dat u in verschillende situaties heel verschillend kunt denken. Op uw werk bijvoorbeeld, denkt u misschien heel anders dan wanneer u met uw hobby of uw kinderen bezig bent. Daarom meet Mindsonar altijd uw denkstijl voor een bepaalde situatie.

Waar is Mindsonar op gebaseerd?

Mindsonar is ontwikkeld door het Instituut voor Eclectische Psychologie (IEP) te Nijmegen. Het IEP heeft jarenlang wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de meting van denkstijlen en zo deze denkstijltest steeds nauwkeuriger en betrouwbaarder gemaakt.

Waar wordt Mindsonar voor gebruikt?

Coachingsgesprek
Mensen functioneren goed wanneer ze doen wat bij hun natuurlijke manier van denken past óf wanneer ze een manier van denken aanleren die goed bij de situatie past.

Teamanalyse
Individuele teamleden kunnen elkaar aanvullen en ondersteunen. Zij leren elkaar beter begrijpen.

Conflictbemiddeling
Door het meten van de denkstijlen van beide partijen wordt inzicht verkregen in de verschillende manieren van denken die het conflict versterkt hebben. Doelstelling is te ontdekken hoe betrokkenen beter met elkaar kunnen communiceren.

Organisatieverandering
Om te komen tot een cultuurverandering is inzicht nodig in de relatie tussen individuele profielen en het organisatieprofiel (gemiddelde). Op basis daarvan worden kansen en bedreigingen voor de organisatie duidelijk.

Leiderschapstijlen
Iedere manager heeft vanuit zijn eigen manier van waarnemen, denken en gedrag een eigen voorkeur qua leiderschapsstijl. Maar een succesvolle manager kan zijn/haar leiderschapsstijl aanpassen zodat deze steeds aansluit bij de individuele medewerker. Effectieve leiders zijn zich bewust van hun eigen gedrag en dat van de medewerker en kiezen de juiste leiderschapsstijl bij de juiste situatie.

Selectie en werving
Metaprofiel analyse helpt om de juiste persoon op de juiste functie te krijgen!

Commerciële slagvaardigheid

Door inzicht te hebben in de manier van commercieel denken en handelen, wordt de commerciële slagvaardigheid vergroot.

Laatste nieuws

Afgelopen week ontvingen wij voor de 5de keer de CEDEO...

20 juni 2016

Meer nieuws

Wij zijn sociaal

Freelance trainers gezocht voor de training “omgaan met lastig en/of agressief gedrag”! Bekijk snel onze vacature: https://t.co/iY1MFg2vhZ
@ReframeTilburg

Agenda

Momenteel geen agendapunten

Altijd op de hoogte

Volg ons op SocialMedia en blijf op de hoogte.

Zoeken

Zoek binnen de website...