Agressiebeleid

Als adviesbureau willen wij uw organisatie graag ondersteunen bij het vaststellen, evalueren en aanpassen van een effectief agressiebeleid. Wij helpen u bij het nemen van de nodige maatregelen om agressie en geweld binnen uw organisatie efficiënt aan te pakken. Zodat uw personeel veilig kan werken en uw organisatie voldoet aan de eisen van de Arbo-wet.

Naast het voldoen aan de wet- en regelgeving gaan we in onze aanpak nog een stap verder. Want wat heeft een agressiebeleid voor zin als het alleen op papier staat en het niet in de praktijk wordt gebracht? De vertaalslag van het geformuleerde agressiebeleid naar de werkvloer blijkt in de praktijk vaak lastig. Wij begeleiden daarom het hele proces, tot aan de effectieve implementatie in de dagelijkse praktijk. Dit doen wij door middel van gedegen veiligheidsadvies (o.a. analyseren van knelpunten, agressiebeleid, procedures, huisregels, gedragscodes), agressie trainingen (omgaan met agressie / opvang en nazorg) en een intensief implementatietraject (o.a. herhalingstrainingen, zorgen dat het personeel de vaardigheden daadwerkelijk in de praktijk kan en wil toepassen).

Het regelmatig evalueren van het agressiebeleid (bij voorkeur jaarlijks) zorgt voor een stijgend effect en beperking van de risico’s.

Implementatie van agressiebeleid: bewustwording van uw personeel

Onze aanpak staat in het teken van bewustwording van uw personeel en een stevige verankering van het melden, evalueren en omgaan met agressie binnen uw organisatie of instelling. Dit doen we onder andere door het opstellen van een (jaar)plan voor trainingstrajecten, bijeenkomsten, intervisie en workshops. We maken uw personeel bewust van hun eigen gedrag en de effecten daarvan op klanten en collega’s. Ook maken we uw medewerkers attent op het belang om klanten, collega’s en derden aan te spreken op hun gedrag.

Goede interne communicatie: de sleutel tot succesvolle implementatie van uw agressiebeleid

Tot slot staat of valt een succesvolle implementatie van agressiebeleid met een goede interne communicatie. Om de vertaalslag te maken van agressiebeleid naar praktische toepassing moet hier voldoende aandacht voor zijn door de gehele organisatie. Zowel op directieniveau, door leidinggevenden binnen de diverse afdelingen als op de werkvloer. Reframe ondersteunt het creëren van draagvlak onder het personeel door middel van gedegen communicatieadvies.

Wij kunnen uw organisatie adviseren en ondersteunen m.b.t. de volgende onderwerpen:

 • Evaluatie van het huidig agressiebeleid en eventuele aanbevelingen
 • Vaststellen visie op agressie en geweld
 • Vaststellen van taken en verantwoordelijkheden
 • Verbeteren of opstellen van heldere alarmprocedures
 • Uitwerken en implementeren van het agressieprotocol, procedure 1e opvang en nazorg
 • Risico’s inventariseren en evalueren
 • Analyseren van eerdere agressie incidenten
 • Formuleren van plan van aanpak op basis van analyse van reeds geregistreerde incidenten, RI&E, agressiebeleid en agressieprotocol(len)
 • Advisering m.b.t. veilige werkprocessen
 • Ondersteuning bij het vaststellen en onder de aandacht brengen van huisregels, gedragscode en gedragsregels
 • Trainingen gericht op veilig samenwerken (teams en leidinggevenden)
 • Ondersteuning en training van leidinggevenden voor 1e opvang en nazorg van medewerker na agressie
 • Ondersteuning bij het formeren en trainen van Agressie Opvang Team
 • Ondersteuning bij melding en registratiesysteem van agressie incidenten
 • Bijwonen werkoverleg
 • Aandacht voor collegiale steun (training/workshop)

Dit onderwerp wordt behandeld in de training
Agressie training

Laatste nieuws

Afgelopen week ontvingen wij voor de 5de keer de CEDEO...

20 juni 2016

Meer nieuws

Wij zijn sociaal

Freelance trainers gezocht voor de training “omgaan met lastig en/of agressief gedrag”! Bekijk snel onze vacature: https://t.co/iY1MFg2vhZ
@ReframeTilburg

Agenda

Momenteel geen agendapunten

Altijd op de hoogte

Volg ons op SocialMedia en blijf op de hoogte.

Zoeken

Zoek binnen de website...