Agressieprotocol

Reframe is gespecialiseerd in trajecten omtrent agressiebeheersing. Wij helpen u graag bij het nemen van de nodige maatregelen om agressie en geweld binnen uw organisatie efficiënt aan te pakken. Een van de facetten van ons veiligheidsadvies is het uitwerken van een agressieprotocol. Een up-to-date agressieprotocol is onmisbaar. De arbocatalogus adviseert om jaarlijks het agressiebeleid te evalueren en waar nodig verbeteringen in het agressieprotocol aan te brengen.

Wat staat er in een agressieprotocol?

In een agressieprotocol staan maatregelen en procedures vermeld die agressie van klanten en bezoekers kunnen voorkomen of reduceren. Het is een leidraad voor leidinggevenden en medewerkers hoe te handelen bij diverse voorkomende situaties. Het agressieprotocol maakt duidelijk wie tijdens en na een agressie-incident verantwoordelijk is voor een bepaalde actie en wie op welk moment moet worden gewaarschuwd. Bovendien wordt de procedure voor opvang en nazorg van slachtoffers van een agressie incident beschreven.
Ook de gedragsregels en huisregels voor bezoekers en klanten worden in het agressieprotocol opgenomen. Er staat in beschreven hoe je een klant duidelijk maakt dat de grens is overschreden.

Wat is het doel van een agressieprotocol?

Een agressieprotocol biedt uw organisatie de mogelijkheid om in de dagelijkse praktijk beter om te gaan me agressie en geweld. Het geeft geen garantie dat agressie daadwerkelijk altijd kan worden voorkomen, maar levert wel een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de risico’s.
Het agressieprotocol zorgt voor bewustwording en schept duidelijkheid met betrekking tot de vragen: ‘Wat wordt binnen de organisatie als agressie ervaren’ en ‘Hoe maken we agressie hanteerbaar?’.
Het verankert tevens de vastlegging van agressie incidenten en het traject dat vervolgens gevolgd dient te worden. Zowel voor de medewerkers als leidinggevenden wordt duidelijk welke concrete stappen er na een incident ondernomen moeten worden.

Het opstellen van een agressieprotocol

Reframe ondersteunt uw organisatie met het opstellen van een agressieprotocol. Het traject verloopt volgens een vast stappenplan. Als eerste komen we met de directie / management bij elkaar om de uitgangspunten vast te stellen en welke visie de organisatie of instelling hierop heeft. Tevens worden er concrete afspraken gemaakt m.b.t. het verdere traject en het tijdspad.
Vervolgens voeren we een risico-inventarisatie en evaluatie per functiegroep uit. Door middel van een online vragenlijst, die door alle medewerkers wordt ingevuld, krijgen we een helder beeld van de aard en frequentie van agressie en geweldsincidenten binnen uw organisatie. Tevens inventariseren we de aard en het effect van reeds genomen maatregelen en de afhandeling van incidenten. Aan de hand van de resultaten van de online enquête stellen we een rapportage op met daarin een beoordeling van de risico’s binnen uw organisatie. Het rapport omvat tevens een plan van aanpak met aanbevelingen en mogelijke extra maatregelen.

Dit onderwerp wordt behandeld in de training
Agressie training

Laatste nieuws

Afgelopen week ontvingen wij voor de 5de keer de CEDEO...

20 juni 2016

Meer nieuws

Wij zijn sociaal

Freelance trainers gezocht voor de training “omgaan met lastig en/of agressief gedrag”! Bekijk snel onze vacature: https://t.co/iY1MFg2vhZ
@ReframeTilburg

Agenda

Momenteel geen agendapunten

Altijd op de hoogte

Volg ons op SocialMedia en blijf op de hoogte.

Zoeken

Zoek binnen de website...