Fysieke agressie

Agressief gedrag uit zich in verbale of fysieke agressie. Uitingen van verbale agressie zijn onder andere (uit)schelden, bedreigen, beledigen, vernederen, vloeken en discrimineren. Er is sprake van fysieke agressie wanneer de agressor het slachtoffer letterlijk te lijf gaat, bijvoorbeeld: schoppen, slaan, duwen, stompen, trekken en het gebruik van een wapen.

Fysieke agressie is vrijwel altijd een escalatie van een incident, waar eerst verbale agressie aan vooraf gaat. Onze agressie trainingen geven daarom inzicht in hoe u verbale agressie zo effectief mogelijk hanteert. Door op een juiste, deëscalerende manier te communiceren zorgt u ervoor dat het niet zover hoeft te komen.

In sommige gevallen en bij een aantal beroepen is fysieke agressie moeilijk te voorzien of te voorkomen. Het is daarom ook mogelijk om op aanvraag een module omgaan met fysieke agressie (eenvoudige zelfverdediging) in onze agressietraining op te nemen.

Onze methode zorgt ervoor dat de instinctmatige, onbewuste en reflexmatige fysieke reactie op gevaar benut wordt ter zelfverdediging. Er wordt getraind om deze reactie om te zetten in een gerichte actie. Deze systematiek heeft een aantal grote voordelen:

  • Gebaseerd op natuurlijk bewegen van de mens
  • Eenvoudig toe te passen
  • Niet leeftijd of sekse gebonden

Het aanleren van de zelfverdedigingtechnieken is gebaseerd op methodieken die tot doel hebben om geen of één zo kort mogelijke pijnprikkel toe te dienen, waardoor de kans op verdere escalatie wordt voorkomen en de medewerker de tijd heeft om op een veilige manier weg te komen.
Ons is bekend dat er bij diverse fysieke trainingen technieken gebruikt worden welke (kunnen) leiden tot ernstige schade bij burgers en/of medewerkers. Wij willen benadrukken dat wij gebruik maken van technieken welke (normaliter) geen schade tot gevolg hebben.

Tijdens het onderdeel ‘omgaan met fysieke agressie’ wordt er niet alleen aandacht geschonken aan vaardigheden, maar ook aan mindset en tactiek. Specifieke onderwerpen m.b.t. omgaan met fysieke agressie:

  • Ademhalingsoefeningen;
  • Effect van het toepassen van juiste ademhalingstechnieken;
  • Toepasbare verdedigingsgrepen;
  • Mentale vaardigheden ter ondersteuning van zelfverdedigingtechnieken;
  • Communicatieve vaardigheden ter ondersteuning van zelfverdedigingtechnieken.

Dit onderwerp wordt behandeld in de training
Agressie training

Laatste nieuws

Afgelopen week ontvingen wij voor de 5de keer de CEDEO...

20 juni 2016

Meer nieuws

Wij zijn sociaal

Freelance trainers gezocht voor de training “omgaan met lastig en/of agressief gedrag”! Bekijk snel onze vacature: https://t.co/iY1MFg2vhZ
@ReframeTilburg

Agenda

Momenteel geen agendapunten

Altijd op de hoogte

Volg ons op SocialMedia en blijf op de hoogte.

Zoeken

Zoek binnen de website...