Oorzaken agressie

Agressie op jonge leeftijd blijkt een goede voorspeller te zijn van agressie op latere leeftijd, vooral bij mannen. Dit kan zich uiten in antisociaal gedrag, gevaarlijke rijstijl of misbruiken van anderen. Maar wat zijn nu precies de oorzaken van agressie? Welke factoren bepalen of een persoon structureel agressief gedrag vertoont?
Een eenduidige verklaring voor het ontstaan van agressie is niet te geven. Verschillende onderzoeken zijn hier de afgelopen decennia aan gewijd waarbij in verschillende psychologische stromingen is gekeken naar het ontstaan en de oorzaken van agressie.

Een van deze stromingen was de psychodynamische benadering. Deze benadering (waar Sigmund Freud grondlegger van is) stelt dat elk menselijk handelen geïnspireerd wordt door twee verlangens: seks (Eros/levensdrift/libido) en agressie (Thanatos/doodsdrift). Het woord agressie heeft daarbij niet per sé een negatieve betekenis. Het is slechts een biologische drift die leidt tot een bepaald gedrag. Wetenschappelijk gezien spelen op het niveau van aanleg allerlei biologische processen een belangrijke rol (genen, hormonen en neurofysiologische processen).

In onze training omgaan met agressie concentreren wij ons echter op de behavioristische stroming. Deze benadering gaat er van uit dat agressief gedrag is aangeleerd. Externe factoren wakkeren de motivatie aan om agressief gedrag te vertonen, bijvoorbeeld frustratie.

Wat zijn mogelijke externe oorzaken van agressie?

Naast het feit met wat voor persoon je te maken hebt (opvoeding, jeugd, persoonlijkheid, referentiekader, cultuurverschillen) spelen ook externe factoren een rol in de kans waarop een persoon zich agressief zal gedragen. Met andere woorden: frustratieagressie is voor een groot deel afhankelijk van de situatie. Wanneer men een negatieve boodschap te verwerken krijgt, men zijn doel niet kan bereiken, als er sprake is van provocatie of als iemand zich ergens aan irriteert, zijn er diverse factoren die de drempel verlagen om agressief gedrag te vertonen. Problemen zoals ziekte, geldproblemen of verslaving vergroten de kans op frustratie agressie. Ook omgevingsfactoren tijdens het gesprek (lawaai, gebrek aan privacy) kunnen frustratie verhogend werken. Negatieve gevoelens en gedachten als angst, achterdocht, wantrouwen, gezichtsverlies, onveiligheid, stress en tijdnood kunnen agressief gedrag versterken. Ook kunnen er alcohol, drugs of medicijnen in het spel zijn. Hierdoor kunnen personen compleet de controle over zichzelf kwijt raken.

Tijdens onze agressie trainingen gaan we dieper in op de oorzaken van agressie en leren wij u hoe u deze situaties kunt voorzien en, belangrijker nog, effectief kunt beheersen!

Dit onderwerp wordt behandeld in de training
Omgaan met agressie

Laatste nieuws

Afgelopen week ontvingen wij voor de 5de keer de CEDEO...

20 juni 2016

Meer nieuws

Wij zijn sociaal

Freelance trainers gezocht voor de training “omgaan met lastig en/of agressief gedrag”! Bekijk snel onze vacature: https://t.co/iY1MFg2vhZ
@ReframeTilburg

Agenda

Momenteel geen agendapunten

Altijd op de hoogte

Volg ons op SocialMedia en blijf op de hoogte.

Zoeken

Zoek binnen de website...