Coachingstraject

Een coachingstraject kan iemand helpen om beter en efficiënter te functioneren in een werk of privé situatie.

Individuele begeleiding start altijd pas na een vrijblijvend intakegesprek waarin de totale trajectduur wordt vastgesteld en het plan van aanpak wordt doorgenomen. Een coachingstraject is dus tijdgebonden en resultaatgericht. Het is niet vrijblijvend, de cliënt begint aan het traject en verbindt zich aan de overeengekomen tijdsduur en aan de afspraken die hierin worden gemaakt.

Binnen een coachingstraject kunnen natuurlijk verschillende middelen worden ingezet om de gewenste doelen te realiseren. Dit kunnen testen zijn of interviews, persoonlijke begeleidingsgeprekken, oefensituaties, leermethoden, gedragstechnieken, etc.

Bij Reframe wordt een coachingstraject altijd gestart met een intake en een Metaprofiel Analyse. Een coachingstraject gaat altijd uit van respect en veiligheid.

Intake en Mindsonar

Tijdens een intakegesprek krijgt de cliënt uitleg over het coachingstraject. Hij krijgt toelichting over de Mindsonar en hem wordt toestemming gevraagd voor het verzenden van de testresultaten aan de opdrachtgever.
Dan maakt de cliënt een denkstijl-analyse, de zogenaamde Mindsonar (MPA). Deze analyse geeft inzicht in het individuele waarnemen, denken, voelen en handelen. Na het afnemen van de test, wordt deze geanalyseerd en uitgewerkt. Het resultaat wordt persoonlijk besproken.
De MPA maakt inzichtelijk en begrijpelijk waarom men soms vastloopt en op andere tijden juist goed presteert. Het bespreken van de testresultaten werkt inzichtgevend en levert vrijwel automatisch ideeën op voor persoonlijke leerdoelen.
De MPA kan gebruikt worden als nulmeting voor het coachingstraject.

Leerdoelen

Vervolgens wordt via een stappenplan toegewerkt naar heldere, haalbare en vooral praktijkgerichte doelstellingen. Deze doelstellingen en de Mindsonar samen vormen het uitgangspunt voor het verdere coachingstraject.
Vanuit de eigen stijl van denken, waarnemen en handelen leert en ervaart de cliënt hoe hij zijn bekwaamheden en mogelijkheden optimaal in kan zetten om zijn doelen te bereiken. Uiteraard let Reframe samen met de cliënt op de valkuilen die het proces kunnen beïnvloeden.
Zo krijgt hij praktische en persoonsgebonden handvatten aangereikt.

Coachingstraject

Uitgangspunt is het werken vanuit een positieve invalshoek en de eigen mogelijkheden van de cliënt. Het coachingstraject zal bestaan uit een nader vast te stellen aantal coachingsgesprekken, waarbij gewerkt wordt aan de eerder vastgestelde leerdoelen. De cliënt wordt hierbij ondersteund door de persoonlijke coach van Reframe. De gesprekken zullen in principe 2 à 3-wekelijks gehouden worden. De coach geeft na elk gesprek een opdracht mee. De cliënt maakt naar aanleiding van elke sessie en taakopdracht een reflectieverslag dat hij minimaal 3 dagen voorafgaand aan het eerstvolgende gesprek inlevert.
Daar waar nodig kan ook coaching plaatsvinden in de vorm van coaching-on-the-job, bijvoorbeeld het bijwonen van een werkoverleg of een overleg met de leidinggevende of tijdens de reguliere werkzaamheden.
Het aantal gesprekken van het coachingstraject is erg afhankelijk van de individuele situatie en de gewenste leerdoelen. Na de eerste 4 gesprekken volgt een evaluatiemoment met de opdrachtgever, waarbij tevens de verslaglegging overhandigd wordt. Het traject heeft een maximum duur van 5 maanden.

Evaluatie

Uiteraard vindt ter afsluiting van het coachingstraject een evaluatie plaats met terugkoppeling naar de vooraf bepaalde doelen en wensen.

Neem contact op met Reframe voor meer informatie en/of een vrijblijvend gesprek over een coachingstraject.

Dit onderwerp wordt behandeld in de training
Coaching

Laatste nieuws

Afgelopen week ontvingen wij voor de 5de keer de CEDEO...

20 juni 2016

Meer nieuws

Wij zijn sociaal

Freelance trainers gezocht voor de training “omgaan met lastig en/of agressief gedrag”! Bekijk snel onze vacature: https://t.co/iY1MFg2vhZ
@ReframeTilburg

Agenda

Momenteel geen agendapunten

Altijd op de hoogte

Volg ons op SocialMedia en blijf op de hoogte.

Zoeken

Zoek binnen de website...