Wat is coaching

Wat is coaching oorspronkelijk?

De bron van het werkwoord to coach is het vervoeren van een gewaardeerd, of waardevol persoon van waar hij was naar waar hij wil zijn. Halverwege de 19e eeuw werd het woord coach voor het eerst gebruikt aan de universiteit van Oxford Engeland, voor een privédocent die studenten hielp bij de voorbereiding van een tentamen. Eind 19e eeuw wordt de term gebruikt in de sportwereld. In de jaren ’80 van de vorige eeuw raakt het woord coaching ingeburgerd in de zakelijke wereld.

Inhoudelijk of procesmatig

Coaching en begeleiding kan inhoudelijk of procesmatig zijn. Bij inhoudelijke coaching adviseert de coach iemand anders in kennis of ervaring die hij zelf al heeft verworven (een oude rot in het vak die een beginnende medewerker techniek en tactiek aanleert).
Bij de procesmatige coach gaat het eerder om een mental coach die adviseert hoe je de balans tussen werk en privé hanteert, omgaat met intimiderend gedrag of hoe je medewerkers en collega’s aanstuurt. Iemand die niet persoonlijk betrokken is en geen belangen heeft bij degene die gecoacht wordt en dus rustig en nuchter kan meedenken.

Wat is kenmerkend aan coaching?

In het coachingstraject is de coach de leverancier en de klant wordt ‘gecoacht’. De klant bepaalt het doel: de coach stelt vragen en geeft adviezen. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen.

Vormen van coaching

Veel soorten van begeleiding hebben het coachingselement in zich. Persoonlijke coaching gaat om de bewustwording van het eigen gedrag en de effecten daarvan. De cliënt moet in beweging komen en iets leren. Lees hier meer over onze individuele begeleiding.

Bij systemisch coachen kijkt de coach vanuit het systeemdenken naar de onderlinge relatie van groepsleden. Basisgedachte hierbij is dat een van de leden van de groep door het herkennen en veranderen van (gedrags-)patronen andere groepsleden kan stimuleren hun gedrag ook te veranderen.

Bij teamcoaching zoekt de coach naar patronen in groepsgedrag en groepsdenken. Hij is erop gericht het bewustzijn van het team te vergroten: om vanuit dat grotere bewustzijn de groep in haar denken en handelen in beweging ofwel in ontwikkeling te krijgen.

Wat is Coachend leidinggeven?

Coaching als managementstijl kan de toewijding en betrokkenheid van werknemers verhogen. Medewerkers krijgen het gevoel dat ze verantwoordelijk zijn voor een dienst, product of proces. Coachend leidinggeven is een moderne manier van leidinggeven en stimuleert de zelfsturing van teams. De leidinggevende is geen machtsfiguur maar een coach.

Wilt u meer weten over coaching of individuele begeleiding? Heeft u behoefte aan een coachingsgesprek? Neem contact op met Reframe!

Dit onderwerp wordt behandeld in de training
Coaching

Laatste nieuws

Afgelopen week ontvingen wij voor de 5de keer de CEDEO...

20 juni 2016

Meer nieuws

Wij zijn sociaal

Freelance trainers gezocht voor de training “omgaan met lastig en/of agressief gedrag”! Bekijk snel onze vacature: https://t.co/iY1MFg2vhZ
@ReframeTilburg

Agenda

Momenteel geen agendapunten

Altijd op de hoogte

Volg ons op SocialMedia en blijf op de hoogte.

Zoeken

Zoek binnen de website...