Definitie interculturele communicatie

Onder communicatie verstaan we elke boodschap die de ene persoon naar een ander uitzendt. Volgens deze definitie is elk gedrag, verbaal en non-verbaal, in de aanwezigheid van anderen waarvan we ons bewust zijn, communicatie.
Wanneer we een definitie met betrekking tot cultuur formuleren, dan gaat het over de diversiteit c.q. de verschillen in gedrag. Elke samenleving heeft namelijk haar eigen cultuur met specifieke verbale en non-verbale communicatie, communicatiestijlen, waarden, normen, gebruiken en regels voor gepast en ongepast gedrag.
Een globale definitie van interculturele communicatie zou daarom als volgt kunnen luiden: het proces van uitwisseling van boodschappen tussen personen die vanuit hun eigen culturele achtergrond verschillen in hun waarnemen, denken en handelen.

Wanneer mensen van verschillende culturen met elkaar willen communiceren kunnen er door deze verschillen weerstanden en gevoelens van onzekerheid en irritatie ontstaan.
Dit kan op het vlak van verbale communicatie plaatsvinden, bijvoorbeeld door een taalbarrière. Maar ook op het gebied van non-verbale communicatie kan irritatie ontstaan, bijvoorbeeld door verschillen in wat men onder ongepast gedrag verstaat.

Reframe heeft echter de overtuiging dat mensen op veel punten meer met elkaar overeenstemmen dan verschillen. De verschillen vallen echter vaak op. De bewustwording van centrale waarden in diverse culturen en het waarnemen, denken en handelen vanuit diverse achtergronden krijgt dan ook een prominente plaats in onze training interculturele communicatie.

Tijdens onze training interculturele communicatie leert u over de centrale waarden in diverse culturen en het waarnemen, denken en handelen vanuit diverse achtergronden. U leert verschillen in gedrag binnen diverse culturen te (h)erkennen en te hanteren. U krijgt hierdoor inzicht in de culturele bagage en codes van uzelf en anderen.

Dit onderwerp wordt behandeld in de training
Interculturele communicatie

Laatste nieuws

Afgelopen week ontvingen wij voor de 5de keer de CEDEO...

20 juni 2016

Meer nieuws

Wij zijn sociaal

Freelance trainers gezocht voor de training “omgaan met lastig en/of agressief gedrag”! Bekijk snel onze vacature: https://t.co/iY1MFg2vhZ
@ReframeTilburg

Agenda

Momenteel geen agendapunten

Altijd op de hoogte

Volg ons op SocialMedia en blijf op de hoogte.

Zoeken

Zoek binnen de website...