Coachingsgesprek

Metaprofiel analyse® (MPA) is een uitermate geschikt instrument als voorbereiding op een coachingsgesprek. Het is een online denkstijlanalyse die inzichtelijk en begrijpelijk maakt waarom u soms vastloopt en in andere situaties juist goed presteert. MPA meet niet wat u denkt, maar hoe u denkt. Het brengt uw persoonlijke denkstijl in kaart.

Met MPA helpen wij u om uw persoonlijke kwaliteiten te benutten, beperkingen te overwinnen, conflicten op te lossen en situaties op te zoeken waarin u van nature floreert. Tijdens een eerste coachingsgesprek worden de resultaten samen met u doorgesproken. Het bespreken van de resultaten werkt inzichtgevend en levert vrijwel automatisch ideeën op voor uw persoonlijke leerdoelen. Tevens dient de analyse als uitgangspunt en nulmeting voor de start van een coachingstraject.

Hoe wordt Metaprofielanalyse toegepast in een coachingsgesprek?

Metaprofielanayse meet welke zogenaamde Metaprogramma’s bij een persoon aanwezig zijn. Metaprogramma’s zijn meetbare denkstijlen met bijbehorende waarden, criteria en gedrag. Voorbeelden van Metaprogramma’s zijn bijvoorbeeld: richt ik mijn aandacht op zaken die goed gaan of ben ik juist gericht op alles wat verkeerd gaat? Heb ik het idee dat ik op mijn omgeving invloed kan uitoefenen of is het juist omgekeerd, etc.

Samen geven deze Metaprogramma’s een duidelijk beeld van uw persoonlijke, unieke denkstijl. Overigens kunt u in verschillende situaties heel verschillend denken. Op uw werk hanteert u misschien een andere denkstijl dan wanneer u met uw hobby of uw kinderen bezig bent. Daarom meet MPA altijd uw denkstijl voor een bepaalde situatie.

Een coachingstraject start daarom met een Metaprofielanalyse voor de situatie die u wilt veranderen. Aan de hand van de resultaten is te bepalen wat uw sterke en zwakke punten tijdens deze situatie. Dit geeft praktische aanknopingspunten tijdens het eerste coachingsgesprek voor gerichte verandering.

Door te analyseren wat u in huis heeft aan metaprogramma’s helpen wij u om uw innerlijke kwaliteiten en capaciteiten beter te benutten. Samen met u gaan we na welke metaprogramma’s het beste in bepaalde situaties te gebruiken zijn. Bovendien helpen wij u met het bepalen van welke denkgewoonten u wilt veranderen. En in welke richting. Uitgangspunt van elk coachingsgesprek is het werken vanuit een positieve invalshoek en vanuit uw eigen mogelijkheden.

Dit onderwerp wordt behandeld in de training
Coaching

Download de folder & voorbeeld uitgewerkte analyse

Graag alles nog even rustig doorlezen? Download dan hier een voorbeeld_MPA_rapport of een Metaprofiel-Analyse-MPA

Laatste nieuws

Afgelopen week ontvingen wij voor de 5de keer de CEDEO...

20 juni 2016

Meer nieuws

Wij zijn sociaal

Freelance trainers gezocht voor de training “omgaan met lastig en/of agressief gedrag”! Bekijk snel onze vacature: https://t.co/iY1MFg2vhZ
@ReframeTilburg

Agenda

Momenteel geen agendapunten

Altijd op de hoogte

Volg ons op SocialMedia en blijf op de hoogte.

Zoeken

Zoek binnen de website...