Teambuilding communicatie

Voor een geslaagde teambuilding is een goede onderlinge en open communicatie van essentieel belang. Met een goede communicatie bedoelen we het communiceren op basis van openheid, eerlijkheid en onderling respect. Binnen een goed functionerend team luistert men naar elkaars mening, kunnen de teamleden op de juiste wijze feedback geven en ontvangen en praat men met elkaar en niet over of tegen elkaar. Dit lijkt allemaal duidelijk en vanzelfsprekend maar blijkt in de praktijk toch regelmatig lastig om uit te voeren.

Verbeter de communicatie binnen uw team door middel van teambuilding

Bij teamvergaderingen kun je soms het idee krijgen dat het niet lekker loopt. Agendapunten vragen ongehoord veel tijd, besluiten worden telkens weer niet genomen of herroepen, en je energieniveau daalt met sprongen. Er hapert iets, maar je weet niet precies wat. Doorgaans zegt men dan dat er iets ‘onder tafel speelt’, er is een ‘verborgen agenda’. Tijdens onze training teambuilding staan de vier niveaus van communicatie centraal.

Vier niveaus van communicatie

  • Inhoud – De inhoud is het gespreksonderwerp of de inhoudelijke taak waar het team voor staat. De inhoud is in onze cultuur doorgaans goed bespreekbaar, tenzij het gaat om gevoelige onderwerpen, die de behoeften, status of inkomsten van één of meer van de teamleden raken.
  • Procedure – De procedure is de manier, afgesproken of niet, waarop met het gespreksonderwerp of de taken van de groep wordt omgegaan. Doorgaans zijn we in onze cultuur vertrouwd met procedurekwesties en zijn we gewend om deze openlijk te regelen.
  • Interactie – De interactie is de manier waarop men met elkaar omgaat. Daarover wordt doorgaans binnen een vergadering niet gesproken. Het gaat om kwesties als: Heeft men respect voor elkaar? Gaat men op elkaar in en hoe? Negeren sommige mensen elkaar? Verdwijnen voorstellen van bepaalde mensen telkens onder tafel? Wordt er om invloed geknokt?
  • Gevoel – Gevoelens zijn evenmin een vanzelfsprekend onderwerp van gesprek. Op zich is dat merkwaardig. Dat men zich verveelt, geïrriteerd raakt, jaloers is op de positie van de voorzitter, met een groepslid te doen heeft, privé zorgen heeft of hoofdpijn, is wel degelijk van invloed op hoe men in het team functioneert. In formele vergaderingen of werkgroepen stellen we gevoelens pas rechtstreeks aan de orde als we ons hevig gekrenkt voelen, woedend zijn, en werkelijk niet anders meer kunnen. Zo’n gevoelsmelding heeft dan ook een forse invloed.

Waarom teambuilding essentieel is voor goede communicatie binnen uw team

Praten over hoe mensen met elkaar omgaan, of over hun gevoelens daarbij, lijkt in onze cultuur niet te passen bij zakelijke besprekingen. Toch zijn storingen op deze niveaus vaak allesbepalend voor het slagen of falen van dergelijke gesprekken. Als men interactie- of gevoelszaken al bespreekt, is dat meestal na een vergadering, en niet met degene met wie men in de clinch lag! In de vergadering blijft de storing doorwerken zolang hij niet op het juiste niveau aangepakt is, waardoor vergaderen minder effectief wordt. Onenigheid binnen een team kost dus een hoop tijd en verpest de sfeer. Ten slotte gaat het ten koste van de inhoudelijke kwaliteit van de beslissingen die de groep neemt, of het maakt dat er beslissingen niet genomen worden, wat soms nog erger is!

Geïnteresseerd in teambuilding en een effectievere communicatie binnen uw team? Neem contact op voor meer informatie over onze training effectief samenwerken!

Dit onderwerp wordt behandeld in de training
Teambuilding

Laatste nieuws

Afgelopen week ontvingen wij voor de 5de keer de CEDEO...

20 juni 2016

Meer nieuws

Wij zijn sociaal

Freelance trainers gezocht voor de training “omgaan met lastig en/of agressief gedrag”! Bekijk snel onze vacature: https://t.co/iY1MFg2vhZ
@ReframeTilburg

Agenda

Momenteel geen agendapunten

Altijd op de hoogte

Volg ons op SocialMedia en blijf op de hoogte.

Zoeken

Zoek binnen de website...